Čtvrtek, 9. dubna 2020

Bezúplatný převod parku městu Písek ve veřejném zájmu

21.02.2020
Bezúplatný převod parku městu Písek ve veřejném zájmu
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo městu Písek pozemek, který je součástí městského parku.
Park se nachází v okrajové části města Písku v lokalitě ulic Na Pakšovce a Lipová alej a v blízkosti Mehelnického potoka. Převážná část sousedních pozemků, které tvoří funkční celek s tímto pozemkem, jsou ve vlastnictví města Písek a jsou také součástí parku. 
Jedná se o pozemek, který v roce 2002 zasáhly rozsáhlé povodně, a do dnešní podoby parku byl cca v roce 2006 upraven na náklady města Písek. Byly zde vysazeny vzrostlé stromy, okrasné keře a další veřejná zeleň. Byl zde umístěn městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Park slouží jako veřejné prostranství pro širokou veřejnost, je to místo pro klidné posezení v příjemném prostředí zeleně. Nejvíce je park užíván obyvateli panelových bytových domů z přilehlých ulic.
Jelikož se u pozemku jednalo o původní církevní majetek, bylo užívání pozemku ošetřeno s městem Písek smlouvou o výpůjčce na dobu 8 let. Město Písek tak dlouhodobě udržovalo pozemek na své náklady, provádělo pravidelné seče a údržbu zeleně, které byly četnější než u jiného majetku, neboť zajišťovalo jeho každodenní užívání dle ročních období. Dále zabezpečovalo odvoz a úklid odpadků.
Nejvhodnější formou převodu pozemku byl zvolen bezúplatný převod ve veřejném zájmu s povinností pro město Písek, že po dobu 10 let bude pozemek užíván ke stávajícím účelům. Převodem pozemku do vlastnictví města Písek bude zachováno jeho stávající i budoucí využití a dále bude možné ze strany města provést navrhovaná protipovodňová opatření v dané lokalitě.