Pondělí, 25. května 2020

Budova bývalé LDN má nového majitele

22.05.2020
Budova bývalé LDN má nového majitele
ÚZSVM v Litoměřicích se podařilo prodat areál bývalé léčebny dlouhodobě nemocných v Roudnici nad Labem.
Jednalo se o prodej pozemků o celkové výměře 5 265 m2 a historické budovy bývalé LDN. Dosud byl areál využívaný jako areál léčebny dlouhodobě nemocných, kterou provozovala Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o. na podkladě smlouvy o nájmu nemovitých věcí. Historická budova LDN byla rekonstruována v letech 1994 – 1995 a má kapacitu 43 lůžek.
ÚZSVM získal tyto nemovitosti na základě souhlasného prohlášení uzavřeného s městem Roudnice nad Labem, kterým došlo k nápravě chybného převedení práva hospodaření k nemovitému majetku na nestátní subjekt LDN v rámci rozvolnění tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví.
Minimální kupní cena byla pro toto kolo stanovena ve výši 10 714 400 Kč. Do výběrového řízení bylo doručeno celkem šest nabídek, všechny splnily zadané podmínky. Nejvyšší nabídka podaná v listinné podobě byla předložena ve výši 12 910 210 Kč. Následné aukce se aktivně zúčastnili tři účastníci, kteří v průběhu 35 příhozů navýšili původní minimální kupní cenu o cca 58,4 % na vítězných 16 981 313 Kč. Kupní smlouvu následně odsouhlasilo Ministerstvo financí udělením schvalovací doložky.