Pátek, 26. dubna 2019

Česká televize natáčela v objektu ÚZSVM v Havířově

09.11.2018
Česká televize natáčela v objektu ÚZSVM v Havířově
Česká televize natáčela dvoudílné psychologické drama s detektivními prvky pod názvem „Stockholmský syndrom“ (režie Dan Svátek, v hlavní roli David Švehlík).

Natáčelo se mimo jiné v objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havířově, který je v péči pracoviště Ostrava. Filmaři využili autenticitu této stavby, která od počátku sloužila bezpečnostním složkám. Objekt byl speciálně postaven pro potřeby Veřejné bezpečnosti v roce 1974, jako místní služebna obvodního oddělení a také místo pro umístění kriminální služby. Po roce 1989 byl nadále využíván Policií ČR až do roku 2012, kdy byla zdejší služebna zrušena. V letošním roce byl objekt převeden v rámci dopadu novely zákona o majetku státu z Policie ČR na ÚZSVM, jako nemovitý majetek pro policii nepotřebný.

V mezičase než dojde k dalšímu využití budovy, např. státními zaměstnanci, snaží se ÚZSVM o dočasné využití tohoto objektu, které bylo završeno právě spoluprací mezi ÚZSVM a Českou televizí.