Sobota, 15. června 2019

Dědictví projednané po třiceti letech vyneslo státu téměř čtvrt milionu korun

12.10.2018
Dědictví projednané po třiceti letech vyneslo státu téměř čtvrt milionu korun
Po třiceti letech od úmrtí zesnulého pocházejícího z Frenštátu pod Radhoštěm bylo v rámci dědického řízení soudem rozhodnuto o nabytí pozemku v sousední obci Tichá jako odúmrti, jelikož se nepodařilo dohledat jeho zákonné ani závětní dědice. Ubyla tak další položka na seznamu nedostatečně identifikovaný vlastníků, který na svých internetových stránkách zveřejňuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Na zjištění zájemce o odkoupení tohoto pozemku o výměře 10 855 m2 bylo novojičínským pracovištěm ÚZSVM vyhlášeno výběrové řízení s následnou aukcí s minimální kupní cenou ve výši 230 000 Kč. Výběrového řízení se zúčastnila jako jediný zájemce obec Tichá, která nabídla kupní cenu ve shodné výši s vyhlášenou minimální kupní cenou, za kterou pozemek nakonec získala.
 
Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.