Středa, 24. července 2019

Invalidní vozíky budou sloužit pacientům Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze

07.12.2018
Invalidní vozíky budou sloužit pacientům Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Brně předá Psychiatrické nemocnici Bohnice jeden elektrický invalidní vozík a tři ruční invalidní vozíky. Původně se jednalo o majetek fyzických osob, který stát získal jako odúmrť.
ÚZSVM tyto movité věci nepotřebuje ke své činnosti, proto následně nabídl vozíky k převodu organizačním složkám státu a státním organizacím. O vozíky projevila zájem jediná státní příspěvková organizace, a to Psychiatrická nemocnice Bohnice se sídlem v Praze. Vozíky tak najdou další uplatnění u této organizace, která je potřebuje pro zabezpečení výkonu své činnosti.