Sobota, 21. září 2019

Město Bavorov získalo od ÚZSVM bezúplatně 16 pozemků

03.05.2019
Město Bavorov získalo od ÚZSVM bezúplatně 16 pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích bezúplatně převedl městu Bavorov celkem 16 pozemků v hodnotě 30 800 korun.
V rámci komplexního šetření majetku byly v katastrálním území Bavorov prověřeny i pozemky pod tělesy komunikací. Z šetření vyplynulo, že celkem šestnáct pozemků je komunikacemi ve vlastnictví města Bavorov. Následně došlo k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a vlastnictví k pozemkům přešlo na město Bavorov. Jednalo se o pozemky nacházející se v různých částech města i na jeho samém okraji.  Taktéž výměrou byly převáděné pozemky značně rozdílné, od nejmenší výměry 4 m2 do téměř 400 m2.