Pondělí, 25. května 2020

O historické časopisy byl v elektronické aukci velký zájem

10.10.2019
O historické časopisy byl v elektronické aukci velký zájem
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronické aukci soubor německých obrazových časopisů „Signal“ z válečného období mezi lety 1942 až 1945.
Časopisy našli pracovníci ÚZSVM v domě v Černošicích, který připadl státu jako odúmrť. Na první pohled se zdálo, že se jedná o běžné časopisy, ale po bližším zkoumání zaměstnanci zjistili, že se jedná o unikátní časopisy, a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o prodeji věcí formou elektronické aukce. Časopis Signal, vydávaný v letech 1940–1945, byl totiž vytvořen za účelem prezentace Třetí říše vně jejich hranic. V době svého největšího rozmachu byl v milionových nákladech distribuován v celkem pětadvaceti jazycích do všech koutů Evropy a vybraných částí světa.
 
Vyvolávací cena byla 11 000 Kč. Již podle telefonických dotazů bylo zřejmé, že o časopisy dokumentující toto historické období bude mezi sběrateli velký zájem. Po šesti příhozech soubor časopisů putoval zájemci do Teplic za cenu 21 500 Kč. 
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
 
 Elektronický aukční systém, který slouží k prodeji nepotřebného movitého i nemovitého státního majetku, spustil ÚZSVM v roce 2018. Elektronické aukce se může účastnit každá fyzická či právnická osoba, která je zaregistrovaná v systému. Elektronický aukční systém naleznete zde: http://bit.ly/ElektronickeAukce.