Pátek, 19. října 2018

O koupi garáží ve Vodňanech byl nečekaný zájem

12.01.2018
O koupi garáží ve Vodňanech byl nečekaný zájem
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Strakonicích nabídlo ve výběrovém řízení s následnou aukcí ke koupi dvě stavby garáží ve Vodňanech.
Přístup ke garážím, stejně jako pozemky, na kterých stavby stojí, jsou ve vlastnictví města Vodňany. Město tak má ze zákona ke stavbám předkupní právo.
Ve vyhlášeném výběrovém řízení projevili kupci nečekanou poptávku po garážích. Podáno bylo celkem pět písemných nabídek, k otevírání obálek se dostavili osobně všichni zájemci.
Minimální vyhlášená kupní cena stanovená znaleckým posudkem činila za každou stavbu 44 500 Kč. Nabídky čtyř účastníků se pohybovaly v rozmezí od minimální vyhlášené ceny až do 55 tisíc korun. Poslední přihláška však předchozí částky výrazně překonala – pátý účastník do výběrového řízení nabídl 90 000 Kč za každou stavbu. Minimální kupní cena za jednotlivou garáž se tak víc než zdvojnásobila.
S ohledem na výši této nabídky již ostatní účastníci neprojevili zájem získat garáž v možné následné aukci.