Sobota, 21. září 2019

Občan získal díky ÚZSVM pozemek pod svým domem

13.06.2019
Občan získal díky ÚZSVM pozemek pod svým domem
V obci Nemanice na Domažlicku se vlastník rodinného domu stal díky práci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových i vlastníkem stavební parcely pod svým domem a v jeho bezprostředním okolí a zároveň stavební parcely pod kůlnou, která k domu patří.

ÚZSVM šetřením zjistil, že původním vlastníkům – sourozencům, kteří tento majetek koupili od svého bratra v roce 1932, byl pozemek zkonfiskován dle dekretů prezidenta republiky z roku 1945. Na základě této skutečnosti byl majetek zapsán do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit ÚZSVM. Následně mohl ÚZSVM v Domažlicích došetřený majetek prodat současnému vlastníkovi rodinného domu.

Toto šetření provedl ÚZSVM v rámci identifikace nedostatečně identifikovaných osob v katastru nemovitostí ve spolupráci s Katastrálním pracovištěm Domažlice a Státním okresním archivem Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.

Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků zveřejňuje ÚZSVM na svých webových stránkách. K 1. únoru 2019 je evidováno celkem 400 210 položek, které neměly dostatečně identifikovaného nebo neznámého vlastníka. Jedná se o 190 819 nemovitostí, z toho je 184 866 pozemků a 5 953 staveb. Další informace naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.