Čtvrtek, 23. listopadu 2017

Opavští zaměstnanci ÚZSVM zlikvidovali černou skládku

19.05.2017
Opavští zaměstnanci ÚZSVM zlikvidovali černou skládku
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě vlastními silami zlikvidovalo černou skládku v Opavě-Předměstí. Na státním pozemku se nacházel domovní odpad, který na toto místo „uložili“ někteří nezodpovědní občané města Opavy.
Celá likvidace černé skládky se protáhla kvůli ročnímu období, které nedávno skončilo. Zpočátku nebylo možno černou skládku odklidit, protože pozemek byl nejprve podmáčen a poté zasypán sněhem. Až po odtání tohoto sněhu byla černá skládka odklizena. Odpad byl odvezen na dvou přívěsných vozících. Díky využití vlastních prostředků byla ušetřena nemalá finanční částka, kterou by stát musel vynaložit na odklizení černé skládky externí firmou.