Sobota, 21. září 2019

Pozemek ve správě ÚZSVM poslouží při rekonstrukci zchátralého mostu

02.05.2019
Pozemek ve správě ÚZSVM poslouží při rekonstrukci zchátralého mostu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci převzal od Ministerstva pro místní rozvoj čtyři nepotřebné pozemky ve Slavonicích. Jeden z nich je důležitý pro plánovanou rekonstrukci mostu, jehož stav již není vyhovující.
Podle plánu bude stávající zchátralý most zbořen a na jeho místě bude vybudován nový železobetonový most. Investorem této akce je Jihočeský kraj. Stavba by měla být hotova nejpozději do tří let. Během stavebních prací pozemek státu poslouží k uložení stavebního materiálu a k přístupu na staveniště. Parcela se nachází v těsné blízkosti mostu a je zastavěna silnicí druhé třidy. Zbývající tři převzaté pozemky jsou umístěny ve stejné ulici. Zčásti leží pod silnicí a zčásti pod městským chodníkem. Převody jednotlivých parcel Jihočeskému kraji a Slavonicím jsou předmětem probíhajících jednání.
 
Převzaté pozemky mají celkovou výměru 1 029 m2 a účetní hodnotu 64 tisíc korun. Do vlastnictví státu přešly v roce 1965, kdy je pro výstavbu nových domů a související infrastruktury vykoupil od fyzických osob Krajský investorský útvar v Českých Budějovicích.