Úterý, 31. března 2020

Příjmy ÚZSVM byly v roce 2017 druhé nejvyšší v celé jeho historii

18.01.2018 |
Příjmy ÚZSVM byly v roce 2017 druhé nejvyšší v celé jeho historii
Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhly v roce 2017 celkem 1 747 331 609 korun. ÚZSVM tak získal státnímu rozpočtu druhou nejvyšší částku od svého vzniku v roce 2002. Oproti minulému roku se jedná o nárůst v příjmech o 593 milionů korun, tedy o 51,3 %. Podruhé v historii příjmy převýšily výdaje, které byly třetí nejnižší v historii.
Rok 2017 byl v příjmech mimořádně úspěšný, dosáhli jsme více než 203% plnění plánu podle státního rozpočtu a celoroční příjmy z roku 2016 jsme překročili již v srpnu loňského roku. Přestože plníme celou řadu dalších důležitých agend, které žádné příjmy primárně negenerují, i tak naše příjmy převýšily výdaje. Jedná se například o čištění katastru nemovitostí od bezprizorního majetku nebo hájení desítek miliard korun v majetkových soudních sporech. To vše díky kvalitní práci našich zaměstnanců, kterým upřímně děkuji,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Příjmy úřadu se skládaly především z prodejů majetku, které vynesly 1 263 155 991 korun, kdy téměř 811 milionů získal ÚZSVM z prodeje nepotřebných budov a bytů a více než 404 milionů korun z prodeje pozemků. Dalších 47 milionů pak přinesl prodej finančního majetku. Další významnou položkou byly příjmy z pronájmů, díky kterým se příjmy úřadu za rok 2017 navýšily o 187 540 393 korun. Příjmy z pronájmů pozemků činily přes 127 milionů a z ostatních nemovitostí pak téměř 60 milionů.
Nejdražší prodanou položkou byla budova v ulici U Půjčovny v centru Prahy, v aukci padlo 100 příhozů a budova byla prodána za 355 100 000 korun. K dalším významným prodejům patří také prodej činžovního domu v ulici Moskevská za 29 milionů korun nebo prodej bývalé záložní nemocnice v Hředlích za 26,2 milionu korun.
Výdaje ÚZSVM byly v roce 2017 třetí nejnižší v historii a činily celkem 1 470 975 125 korun. Oproti roku 2014 jsou výdaje nižší o 10 %, oproti roku 2009 výdaje úřadu klesly téměř o čtvrtinu. ÚZSVM se v posledních letech daří snižovat zejména provozní výdaje. Mírný meziroční nárůst je způsoben zejména zvýšením prostředků na platy v souvislosti s rozhodnutím vlády a zvýšením investic do budov, kde sídlí ÚZSVM i jiné státní instituce.
ÚZSVM majetek získává zejména jako nepotřebný od ostatních státních institucí, z tzv. odúmrtí, tedy po zemřelých bez dědiců, a majetek propadlý z trestné činnosti.
 
Příjmy ÚZSVM v tisících Kč
 
příjmy za 2017 - tiskovka.jpgVýdaje ÚZSVM v tisících Kč
výdaje za 2017 - tiskovka.jpg