Pátek, 6. prosince 2019

Prodej pozemku po neznámém vlastníkovi vynesl více než čtvrt milionu korun

03.12.2019
Prodej pozemku po neznámém vlastníkovi vynesl více než čtvrt milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získal prodejem pozemku bývalého neznámého vlastníka více než čtvrt milionu korun.
Jednalo se o výběrové řízení s aukcí na pozemek o výměře 2 213 m2 ležící v katastrálním území Bylany u Mostu. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada se způsobem ochrany zemědělský půdní fond. Nachází se v okrajové nezastavěné části obce Malé Březno, v blízkosti silnice druhé třídy. Pozemek je rovinný, neoplocený a vyskytují se na něm trvalé porosty. Pozemek není v současné době zemědělsky využíván. Dle územního plánu leží v lokalitě se způsobem využití zahrady a sady a zároveň je součástí plochy rezerva pro rozšíření a přeložku koridoru DVR1.
Před prodejem byl pozemek v katastru nemovitostí zapsán na neznámého vlastníka. Bylo tedy nejdříve nutné provést majetkoprávní šetření do minulosti za účelem zjištění skutečného vlastníka pozemku. Z tohoto šetření pak následně vyplynulo, že současný pozemek je tvořen bývalými pozemkovými parcelami, které byly součástí zemědělského přídělu, který byl nakonec v roce 1956 přidělen Československým státním statkům. Státní statky byly později různě transformovány na menší subjekty a ty byly nakonec vymazány z obchodního rejstříku. Pozemek, který byl v době výmazu tehdejšího státního statku v prozatímní správě, byl tedy zapsán na neznámého vlastníka, protože s ním nehospodařila žádná státní organizace. Po prověření nabývacích titulů byl pozemek zapsán na ÚZSVM.
Pozemek byl nabídnut veřejnosti k prodeji formou výběrového řízení s aukcí. Svého nového majitele našel hned v prvním kole, do kterého byly doručeny dvě obálky. Minimální kupní cena za pozemek byla pro toto kolo stanovena ve výši 115 000 Kč. Vyšší nabídka podaná v listinné podobě byla předložena ve výši 116 000 Kč. Oba účastníci, kteří předložili své nabídky, měli zájem o účast v následné aukci. Minimální příhoz pro následnou aukci byl stanoven ve výši 20.000 Kč. V průběhu aukce oba účastníci učinili sedm příhozů a nabízená kupní cena se nakonec vyšplhala na vítězných 256 000 Kč.