Neděle, 22. září 2019

Prodej pozemků ve Zbynech vynesl více než 700 tisíc korun

13.06.2019
Prodej pozemků ve Zbynech vynesl více než 700 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě získal ve výběrovém řízení za pozemky bezmála tři čtvrtě milionu korun.

Předmětem výběrového řízení s aukcí byly dva pozemky o celkové rozloze 1 914 m2 ležící v místní části Zbyny, přibližně 2,5 km od města Doksy. Menší z pozemků o výměře 129 m2 je travnatý pás mezi polem a obecní cestou, okrajově je obdělávanou půdou. Větší z pozemků o výměře 1 785 m2 je pole. Pozemky jsou přístupné z komunikace ve vlastnictví města Doksy. Pozemky jsou z části zařazeny v půdních blocích a užívány jako pole zemědělským družstvem. ÚZSVM hospodařil s pozemky na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv.

Pozemky se podařilo prodat v 1. kole výběrového řízení. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši rovných 700 000 Kč. Do výběrového řízení byly doručeny dvě obálky s nabídkami. Vyšší nabídka byla 707 000 Kč. Oba účastníci výběrového řízení měli zájem o účast v následné aukci. Příhoz však byl učiněn pouze jediný. Účastník, který podal v písemné podobě nižší nabídku, zvedl nabízenou částku na 720 000 Kč a získal tak oba pozemky za tuto cenu.