Pátek, 6. prosince 2019

Prodejem pozemků ve skladovém areálu získal ÚZSVM téměř 18,5 mil Kč

25.10.2019
Prodejem pozemků ve skladovém areálu získal ÚZSVM téměř 18,5 mil Kč
Město Frenštát pod Radhoštěm odkoupilo od novojičínského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dva pozemky v bývalém areálu civilní obrany ve Frenštátě pod Radhoštěm o celkové výměře cca 41 000 m2, za které zaplatilo 18 430 000 korun.
Pozemky tvoří jeden funkční celek s nemovitými věcmi ve vlastnictví města – jedná se o deset pozemků s budovami sloužícími jako sklady a dílny a jeden pozemek, na němž je umístěna požární nádrž. Na větším z obou pozemků se nacházejí veškeré obslužné a manipulační plochy v areálu včetně komunikací, ve kterých jsou uloženy inženýrské sítě.
 
Odkoupením pozemků tak město Frenštát pod Radhoštěm získalo přístup a příjezd ke svým nemovitostem, čímž došlo k vytvoření lepších podmínek pro provoz a užívání celého areálu.
 
Pozemky se nacházejí na území stanoveného dobývacího prostoru Trojanovice. Společnost OKD a.s. jako správce dobývacího prostoru uplatnila v souladu s platnou legislativou v roce 2003 své zákonné předkupní právo, později však svůj zájem o odkoupení pozemků přehodnotila a v roce 2011 se svého předkupního práva vzdala.
 
Pozemky získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových po zrušeném Okresním úřadu Nový Jičín.