Pondělí, 25. května 2020

Ředitelka odboru Kontroly ÚZSVM získala Cenu Bezpečnostní rady státu

23.05.2018 |
Ředitelka odboru Kontroly ÚZSVM získala Cenu Bezpečnostní rady státu
Ředitelka odboru Kontroly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Petra Skalická dnes obdržela z rukou ministra zahraničních věcí Martina Stropnického Cenu Bezpečnostní rady státu za rok 2018. Cenu obdržela za disertační práci „Možnosti rozvoje ochrany kritické infrastruktury v České republice“.
Blahopřeji Petře Skalické k tomuto mimořádnému úspěchu, jednoznačně si jej zaslouží. V našem úřadu patří mezi klíčové zaměstnance na jednom z nejvýznamnějších postů. Velmi vítám, když se naši zaměstnanci nad rámec svých pracovních povinností věnují i dalším důležitým oblastem v oblasti státní správy i vlastnímu vzdělávání,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Ocenění si velmi vážím, děkuji jak Bezpečnostní radě státu za udělení této ceny, tak i generální ředitelce ÚZSVM Kateřině Arajmu za podporu. Udělám vše pro to, abych své znalosti využila ve prospěch státu a konkrétně i Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ prohlásila Petra Skalická.
 
Cena Bezpečnostní rady státu se uděluje každoročně za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty. Bližší podrobnosti o udílených cenách zde.