Pátek, 19. října 2018

Rekreační středisko po Okresním úřadě v Prostějově bude využito pro potřeby Policie ČR

14.11.2017
Rekreační středisko po Okresním úřadě v Prostějově bude využito pro potřeby Policie ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prostějově bezúplatně převedl Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje oplocený rekreační areál, sestávající z bývalého školicího střediska s ubytováním, chatek a vedlejších staveb, který se nachází v lokalitě Plumlovské přehrady nad pláží U Vrbiček.
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dosud nedisponovalo žádným účelovým zařízením a po postupné rekonstrukci objektu jej bude využívat zejména v rámci konání služebních porad, školení a kurzů. Volná kapacita bude dále využívána i pro ozdravné pobyty a k rekreaci zaměstnanců Policie ČR.