Středa, 24. července 2019

Sobčická kovárna má opět jednoho majitele

16.04.2019
Sobčická kovárna má opět jednoho majitele
Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo polovinu pozemku se stavbou kovárny o výměře 143 m2 v obci Sobčice za více než čtvrt milionu korun.
Kamenná budova kovárny s valbovou střechou se nachází v centru obce. Její stáří není možné přesně doložit, indicie směřují vznik někdy k roku 1880. Stavebně dožilé dřevěné přístavby, přiléhající k hlavní budově, pocházejí z dob raného socialismu a jsou stavební zátěží, navíc přístavba domu byla v katastru nemovitostí evidována jako samostatná stavba bez listu vlastnictví na cizím pozemku.
 
Manželé vlastnící zbytek domu využili zákonného předkupního práva a požádali o odkoupení podílu do společného jmění manželů. Jejich zájmem je zrekonstruovat dům do původní podoby.  Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/2 pozemku, jehož součástí je stavba, byl spoluvlastníkům prodán za kupní cenu 285 000 Kč.
 
ÚZSVM původně převzal podíl do své příslušnosti hospodařit na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně ve věci likvidace předluženého dědictví.