Sobota, 21. září 2019

Stará váha nalezla v elektronické aukci nového majitele

15.05.2019
Stará váha nalezla v elektronické aukci nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře získal osobní váhu, která byla prodána prostřednictvím Elektronického aukčního systému.
Jednalo se o mechanickou osobní váhu LUXAS, kterou ÚZSVM nabyl z tzv. odúmrti. Tento typ osobní váhy, určený pro tehdejší běžnou domácnost a zdobený typickým květinovým vzorem, s maximální nosností 120 kg, se vyráběl od sedmdesátých let. Vše pouze mechanické bez jediného elektronického prvku, zato velmi robustní.
 
Žádná ze státních institucí o váhu neprojevila zájem, a proto ji Úřad nabídl k prodeji v aukci prostřednictvím Elektronického aukčního systému na svých webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Zájemce, který se k aukci přihlásil, získal tuto váhu za cenu 45 Kč.
 
Aukce prováděné prostřednictvím Elektronického aukčního systému slouží k transparentnímu výběru kupujícího a za tímto účelem ÚZSVM uveřejňuje aukce včetně aukční vyhlášky, fotografií, a popisu předmětu aukce.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.