Sobota, 21. září 2019

Stát ušetří v Hradci Králové ročně 148 tisíc Kč

22.05.2019
Stát ušetří v Hradci Králové ročně 148 tisíc Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové navrhlo přemístění krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky.
Státní fond životního prostředí České republiky užívá na základě nájemní smlouvy část budovy v soukromém vlastnictví. V této nestátní budově hradí roční nájemné ve výši 148 tisíc Kč.
V budově pracoviště ÚZSVM v Hradec Králové užívá část prostor Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výpůjčka těchto prostor je uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2019. ÚZSVM nepředpokládá využití těchto prostor pro svou potřebu, a proto oslovilo zástupce Státního fondu životního prostředí České republiky s nabídkou dislokovat do těchto v budoucnu uvolněných prostor tři zaměstnance krajského pracoviště.
Toto jednání se uskutečnilo již koncem roku 2018 z toho důvodu, aby mohl Státní fond životního prostředí České republiky korektně ukončit stávající nájemní vztah a následně se ihned přestěhovat do uvolněných prostor v administrativní budově ÚZSVM, která se nachází v širším centru města.
Regionální dislokační komise Hradec Králové tuto dislokaci schválila na svém pravidelném jednání a krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky tak bude v sídle ÚZSVM umístěno od 1. 7. 2019.