Pondělí, 9. prosince 2019

Sucho na Břeclavsku nepřálo ani vzrostlým stromům

13.09.2019
Sucho na Břeclavsku nepřálo ani vzrostlým stromům
Problémy spojené s odumíráním trvalých porostů se nevyhýbají ani blízkému okolí kulturních památek. Jedním z příkladů jsou mohutné exempláře borovic v parku mezi zámkem v Lednici a vlakovým nádražím.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi připravuje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje v této lokalitě zásah k likvidaci zcela odumřelých dřevin. Jde přitom o borovice, které ještě v dubnu při pochůzce za účasti znalce vypadaly jako životaschopné. Během pouhých dvou měsíců se však změnily na zcela rezavé jedince s odlupujícími se pláty kůry.
 
Vezmeme-li v úvahu, že k odstranění stromů se vyjadřují památkáři, ochrana životního prostředí i obec, je potřeba ze strany ÚZSVM nejen pravidelný dohled nad stromy, nýbrž i značné úsilí na vyřizování potřebných povolení, aby suché stromy neohrožovaly okolí.