Pondělí, 25. května 2020

Tajemný pozemek ve Světicích u Říčan má nového majitele

22.05.2020
Tajemný pozemek ve Světicích u Říčan má nového majitele
Středočeské pracoviště ÚZSVM prodalo zajímavý pozemek ve Světicích za 80 tisíc korun.
Jednalo se o pozemek nevelké výměry (122 m2) ve vesničce Světice nedaleko Prahy, který připadl státu. První zmínky o pozemku pocházejí z poloviny 90. let minulého století, kdy dva ze tří funkčně souvisejících pozemků byly ohlášeny do správy Pozemkovým fondem ČR, neboť v  katastru nemovitostí byly evidovány jako zahrada, zemědělský půdní fond. Třetí pozemek, vedený v katastru nemovitostí jako stavební pozemek se stavbou charakteru rodinné rekreace, zůstal okresnímu úřadu. Od něj ho pak po svém vzniku převzalo středočeské pracoviště ÚZSVM.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek byl přístupný z veřejné komunikace pouze přes pozemek ve správě Pozemkového fondu, bylo navrženo, aby ho převzal též do své správy Pozemkový fond a prodal ho společně s funkčně souvisejícími pozemky. To však Pozemkový fond odmítl s odůvodněním, že se nejedná o zemědělský pozemek, a nesouhlasil ani s opačným postupem, tedy převodem pozemků pod ÚZSVM.
 
Peripetie nastaly poté, co tyto pozemky vydal Pozemkový fond jako restituční náhradu. Nový nekomunikující vlastník sousedního pozemku nereagoval na opakované výzvy k jeho zpřístupnění. Pozemek postupně zarůstal keři a stromy a přes okolní pozemky bylo z dálky zcela nemožné ověřit, jaká a zdali se vůbec nějaká stavba se na pozemku nachází. Na základě dostupných dokladů a při skutečnosti, že se v  archivech, ani na stavebním úřadu nepodařilo dohledat jakýkoliv dokument k údajné stavbě, vydal v roce 2018 stavební úřad potvrzení o neexistenci stavby a následně provedl její výmaz z katastru nemovitostí, přečíslování pozemku a změnu charakteru na ostatní, jiné plochy.
 
Obrat nastal v roce 2019, kdy související pozemky koupil nový vlastník, který projevil zájem i o odkoupení zbývajícího pozemku ve vlastnictví státu. Byla jím umožněna i dlouho očekávaná prohlídka pozemku, která potvrdila, že se na pozemku nachází bujný porost dřevin a bylin, a bylo provedeno jeho ocenění. Po mnohaletých peripetiích se tak podařilo prodat poněkud tajemný pozemek státu a do státního rozpočtu tak přispět částkou 80 tisíc korun.