Čtvrtek, 23. listopadu 2017

Údlice na Chomutovsku získaly pozemek na hřbitově

13.07.2017
Údlice na Chomutovsku získaly pozemek na hřbitově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl obci Údlice na Chomutovsku pozemek na hřbitově. Pozemek o rozloze 246 m2 se nachází na východním okraji obce Údlice, jedná se o část místního hřbitova s hrobovými místy a tvoří funkční celek s pozemky obce.
Pozemek v účetní hodnotě 520 Kč byl vzhledem ke svému účelu bezúplatně převeden obci z důvodu veřejného zájmu, který je pro případ pohřebišť přímo stanoven i v zákoně o pohřebnictví. Zároveň došlo ke sloučení pozemků hřbitova a urnového háje v jeden funkční celek v rámci vlastnictví obce Údlice.
 
Pozemek byl v minulosti v katastru nemovitostí zapsán na listu vlastnictví na neznámého vlastníka, majetkoprávním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o majetek státu.