Sobota, 29. února 2020

Ukradené lyžařské boty mají nového majitele

11.09.2019
Ukradené lyžařské boty mají nového majitele
Zaměstnanci pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získali na základě usnesení Policie ČR jeden pár lyžařské sjezdové obuvi značky Alpina.
Jedná se o lyžařské boty, které v rámci trestního řízení podezřelý dobrovolně vydal, včetně dalších ukradených věcí, a uvedl, že je získal svou trestnou činností, a to vloupáním do konkrétní garáže v Liberci. Avšak dalším šetřením bylo PČR zjištěno, že lyžařská obuv z této garáže odcizena nebyla, podezřelý následně uvedl, že neví, z jakého objektu je odcizil. Proto policejní orgán vyhlásil ke zjištění vlastníka jejich popis vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Liberec, avšak právo na lyžařskou obuv ve stanovené lhůtě šesti měsíců nikdo neuplatnil. Proto věc získaná trestným činem a na kterou nikdo jiný neuplatnil právo, připadla státu, tedy ÚZSVM.
ÚZSVM tyto lyžařské boty nejdříve nabídl prostřednictvím webových stránek k bezúplatnému převodu státním institucím, žádná však na nabídku nereagovala, proto je ÚZSVM nabídl k prodeji veřejnosti prostřednictvím elektronického aukčního systému.
O lyžařské sjezdové boty značky ALPINA projevil zájem jediný účastník aukce ve druhém nabídkovém kole. Nejnižší podání za tyto lyžařské boty bylo stanoveno ve výši 640 Kč. Jediný účastník tak potvrzením této částky získal lyžařské sjezdové boty do svého vlastnictví.