Sobota, 16. prosince 2017

ÚZSVM nabízí k prodeji areál bývalých kasáren v Táboře

11.08.2017
ÚZSVM  nabízí k prodeji areál bývalých kasáren v Táboře
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře vyhlásil výběrové řízení na prodej části areálu bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře.
Majetek, který úřad letos převzal po Okresním soudu v Táboře, se nachází v zastavené části města u Pražského sídliště. Jedná se o šest pozemků a pět budov, dvě z nich jsou třípodlažní s jedním podzemním podlažím a půdou. V objektu je také vrátnice, domek strážce vozového parku a garáž (pro cca 4 stání).
 
Majetek byl dlouhodobě neužívaný, značně zdevastovaný, ve špatném technickém stavu, nevyklizený a nezabezpečený proti vniknutí nepovolaných osob. Plocha mezi budovami je porostlá travinami, náletem a vzrostlými neudržovanými listnatými a jehličnatými stromy.  Po převzetí majetku začali zaměstnanci ÚZSVM vlastními silami uvedený majetek zabezpečovat.
 
Lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení je do 29. 8. 2017. Vyhlášená minimální kupní cena uvedených nemovitých věcí (včetně součástí a příslušenství) činí 19 500 000 korun. Více informací naleznete v sekci Nabídka majetku.