Pátek, 19. října 2018

ÚZSVM nabízí k prodeji zámek Dívčí Hrad

12.01.2018
ÚZSVM nabízí k prodeji zámek Dívčí Hrad
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě vyhlásil výběrové řízení s následnou aukcí na prodej areálu zámku Dívčí Hrad v okrese Bruntál.
Areál tvoří kromě budovy zámku také několik provozních budov včetně barokní sýpky a bývalé konírny. Celková plocha pozemků činí 5 998 m².
Areál zámku byl prohlášen kulturní památkou a byl zapsán jako „zámek“ do Ústředního seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku 46999/8-57 dne 3. 5. 1958.  
 
Minimální kupní cena nabízených nemovitých věcí činí 3 300 000 Kč.
Nabídky do výběrového řízení lze podat do 31. 1. 2018 do 9:00.
Podrobné informace o nabízeném majetku a přesné podmínky výběrového řízení naleznou zájemci na webu ÚZSVM v sekci Nabídka majetku.