Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM předal České národní bance 65 mincí z první republiky

03.12.2019
ÚZSVM předal České národní bance 65 mincí z první republiky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Havlíčkově Brodě předal České národní bance 65 kusů starých československých mincí z období první republiky. Tento majetek připadl státu na základě usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě jako odúmrť.
Jednalo se o mince v nominální hodnotě 1 a 5 korun československých. Korunové mince pocházejí z let 1922 až 1938, přičemž nejvíce kusů, a to celkem 30, se datuje do roku 1922. Čtyři mince v nominální hodnotě 5 korun pak byly vyraženy v roce 1938. Sbírku československých mincí doplňují ještě dvě německé marky z roku 1989.
 
Česká národní banka využije mince jako osvětový materiál pro školící účely či pro technické zkoušky materiálů. 
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.