Sobota, 23. února 2019

ÚZSVM předal diagnostickému ústavu jízdní kolo neznámého vlastníka

12.02.2018
ÚZSVM předal diagnostickému ústavu jízdní kolo neznámého vlastníka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Zlíně bezúplatně převedl Diagnostickému ústavu pro mládež, středisku výchovné péče Brno jízdní kolo GT Avalanche – Triple Triangle, a to za účelem zlepšování podmínek dětí umístěných z rozhodnutí soudu do tohoto výchovného zařízení, zejména pro jejich sportovní aktivity.
Jízdní kolo bylo zajištěno policií u obviněné osoby, která následně byla rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce jednoho roku, a to pro spáchání přečinu zatajení věci. V této trestní věci bylo šetřením zjištěno a prokázáno, že pachatel se zmocnil jízdního kola, které údajně nalezl ve křoví a toto kolo si odvezl domů, kdy s ním nakládal jako by bylo jeho, tedy přisvojil si ho a činil tak s vědomím, že si přisvojuje cizí věc.
 
Protože nebylo známo, komu kolo patří, byl policií vyhlášen popis věci s tím, že poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil k tomuto kolu. Protože se ve lhůtě nepodařilo zjistit majitele jízdního kola, bylo jízdní kolo předáno ÚZSVM.
 
ÚZSVM v nabídl kolo jiným organizačním složkám státu, přičemž jako první projevil o tuto věc zájem Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče Brno.