Sobota, 23. února 2019

ÚZSVM převedl bezúplatně městu Nový Jičín pozemek před mateřskou školou

12.07.2018
ÚZSVM převedl bezúplatně městu Nový Jičín pozemek před mateřskou školou
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo bezúplatně městu Nový Jičín pozemek pod přístupovou komunikaci k mateřské škole, přilehlému sportovišti a sousednímu rodinnému domu.
 
Převod pozemku o výměře 367 m² se uskutečnil ve veřejném zájmu v souladu se zákonem o majetku státu. Přístupová cesta v místní části Loučka je v majetku Nového Jičína a scelení vlastnictví s pozemkem usnadní městu správu a údržbu komunikace.
Účetní hodnota pozemku je 101 670 Kč. ÚZSVM hospodařil s pozemkem od roku 2013, kdy jej převzal po uplynutí lhůty na provedení zápisu v katastru nemovitostí podle zákona o přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí.