Pátek, 19. října 2018

ÚZSVM převedl pozemky školního areálu městu Valašské Meziříčí

12.01.2018
ÚZSVM převedl pozemky školního areálu městu Valašské Meziříčí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převedl bezúplatně městu Valašské Meziříčí dva pozemky v areálu základní školy v Žerotínově ulici. Jeden pozemek je pod budovou školy, druhý tvoří oplocený areál se sportovišti, odpočinkovými zónami a dalšími objekty určenými ke školní činnosti.
 
Vzhledem k tomu, že část nemovitostí byla v minulosti ve vlastnictví církevního subjektu – Kongregace Společnosti  Božského Spasitele (Salvatorianů) – byly pozemky dosud školou užívány na základě smlouvy o výpůjčce, uzavřenou mezi ÚZSVM a městem Valašské Meziříčí.
Po vyřešení církevních nároků zahájilo odloučené pracoviště ÚZSVM ve Vsetíně přípravu převodu majetku do vlastnictví města Valašské Meziříčí. Po schválení smlouvy o bezúplatném převodu Ministerstvem financí bylo sjednoceno vlastnictví stavby základní školy s pozemky ve školním areálu. To umožní městu rozvoj objektu a investice do školského zařízení.