Neděle, 17. prosince 2017

ÚZSVM převedl ve veřejném zájmu městu Havlíčkův Brod pozemky

11.08.2017
ÚZSVM převedl ve veřejném zájmu městu Havlíčkův Brod pozemky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Havlíčkově Brodě bezúplatně převedl městu Havlíčkův Brod pozemky v blízkosti kulturního zařízení a cyklostezky, které jsou užívané širokou veřejností. Slouží jako odpočinková zóna zejména pro maminky s dětmi, seniory, cyklisty, turisty a v neposlední řadě i pro návštěvníky přilehlého kulturního domu a do budoucna i plánované Krajské knihovny Vysočiny.
Město Havlíčkův Brod bude předmětné pozemky o celkové výměře 669 m² využívat ve veřejném zájmu a jeho cílem je zejména zajištění potřeb široké veřejnosti v oblasti sportovní, kulturní, osvětové a vzdělávací. Město již v této lokalitě vlastní pozemky tvořící funkční celek s kulturním zařízením a nabytím pozemků tak docílí zachování jednotného vzhledu, který bude zapadat do celkové koncepce rozvoje města Havlíčkův Brod.
 
Do vlastnictví státu přešel předmětný majetek z Jednoty lidového spotřebního družstva na základě smlouvy o převodu vlastnictví z roku 1981.