Středa, 24. července 2019

ÚZSVM převedl zdarma pozemek obci Konecchlumí na Jičínsku

11.01.2019
ÚZSVM převedl zdarma pozemek obci Konecchlumí na Jičínsku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně převedlo bezúplatně do vlastnictví obce Konecchlumí pozemek o výměře 1468 m2.
Převod byl uskutečněn na základě žádosti obce Konecchlumí. Jedná se o původně církevní majetek, který nebyl dle příslušného zákona vydán. Biskupství královéhradecké dle svého sdělení žalobu o vydání pozemku nepodávalo a podávat nebude. Pozemek je svažitý a je užíván z části jako veřejně přístupná místní komunikace a z větší části jako veřejná zeleň.
ÚZSVM by případným nepřevedením majetku nesl náklady na údržbu zeleně a ty dosahují ročně částky 13 800 Kč. Bezúplatným převodem ve veřejném zájmu tedy stát ušetří finanční prostředky. Pozemek vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace, byl veden v účetní evidenci ÚZSVM v celkové hodnotě 25 690 Kč.