Pátek, 15. listopadu 2019

ÚZSVM převzal pozemky od Národního památkového ústavu

08.10.2019
ÚZSVM převzal pozemky od Národního památkového ústavu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově převzalo od Národního památkového ústavu nepotřebný majetek.
ÚZSVM převzal od Národního památkového ústavu čtyři pozemkové parcely v katastrálním území Havlovice, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. V terénu mají charakter lesních pozemků s lesními porosty a lesní komunikace. Jejich celková výměra je 2 910 m2. 
 
Všechny převzaté pozemky leží v obci Havlovice, nedaleko zříceniny hradu Vízmburk. Původně měla být jejich plocha využívána pro kulturně výchovné zařízení v areálu hradu Vízmburk. Od tohoto záměru se později upustilo a pozemky byly nabízeny ostatním státním institucím, avšak žádná organizační složka státu ani státní organizace v působnosti Ministerstva kultury ani toto ministerstvo tento majetek nepotřebuje. Pozemky byly proto předány ÚZSVM.
 
Hrad Vízmburk, který leží v blízkosti převzatých pozemků, je kulturní památkou. Jedná se
o zříceninu šlechtického raně gotického hradu. Vznikl před rokem 1289, zanikl pak násilně v roce 1447 a nebyl již obnoven. Jeho jádro bylo v  2. polovině minulého století odkryto archeologickým výzkumem. Nyní je postupně obnovován.
 
S převzatým majetkem bude Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dále nakládat v souladu se zákonem o majetku České republiky.