Sobota, 23. února 2019

ÚZSVM prodal bývalý administrativní objekt v Chomutově

12.07.2018
ÚZSVM prodal bývalý administrativní objekt v Chomutově
Předmětem výběrového řízení s aukcí byl pozemek se stavbou využívanou v minulosti chomutovským okresním úřadem. Areál se podařilo prodat za 710 000 Kč.
Budova stojí v bezprostřední blízkosti chomutovské nemocnice v jihozápadní části města a byla dostavěna v roce 1981. Podle územního plánu města se nemovitosti nachází mimo zastavěné území určené jako plochy komerční a administrativní. Současně leží v zájmovém území Armády ČR v ochranném pásmu objektu protivzdušné obrany Lažany a částečně v ložisku nerostných surovin hnědého uhlí.

Původně byla třípodlažní stavba využívána Okresním ústavem národního zdraví jako ubytovna pro potřeby dělníků budujících areál nemocnice. Později objekt sloužil pro potřeby referátu sociálních věcí okresního úřadu.

ÚZSVM tyto nemovitosti získal do příslušnosti hospodařit po ukončení činnosti Okresního úřadu Chomutov. Administrativní budovu mnohokrát nabízel k využití organizačním složkám státu, žádná však neprojevovala zájem.
Na pozemek pod stavbou byla Českou provincií Kongregace milosrdných sester sv. Kříže podána výzva na vydání církevního majetku. Pozemek však oprávněné osobě vydán nebyl z důvodu zastavění pozemku stavbou. ÚZSVM tak mohl budovu včetně příslušného zastavěného pozemku nabídnout k prodeji.
Nemovitosti se nakonec podařilo prodat ve druhém kole výběrového řízení, pro které byla minimální kupní cena stanovena ve výši 699 990 Kč. Nabídku doručil jediný zájemce, který nemovitosti získal za nabídnutou kupní cenu ve výši 710 000 Kč.