Středa, 23. ledna 2019

ÚZSVM prodal bývalý vojenský pozemek v centru Hradce Králové

14.06.2018
ÚZSVM prodal bývalý vojenský pozemek v centru Hradce Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové prodal vlastníkovi historického vojenského pevnostního domu v centru Hradce Králové navazující pozemek za 750 100 Kč, které přibydou do státního rozpočtu.
Parcela o výměře 120 m²  slouží k provozování letní zahrádky u restaurace Inflagranti, jež je součástí městské památkové rezervace a se kterou tvoří funkční celek. Do vlastnictví státu pozemek přešel na základě ohlašovacího listu z roku 1919 a zákona o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu (československý vojenský erár) z roku 1921.
 
Pozemek byl v rámci dohody o převodu vojenských domů předán Ministerstvem národní obrany Městské bytové správě v Hradci Králové. V roce 1992 nebyl pozemek zařazen do privatizačního projektu a zůstal tak ve vlastnictví státu.
 
Ke kupní smlouvě byla udělena příslušná schvalovací doložka Ministerstvem financí