Středa, 24. července 2019

ÚZSVM prodal družstevní byt v Havlíčkově Brodě

14.03.2019
ÚZSVM prodal družstevní byt v Havlíčkově Brodě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal ve výběrovém řízení bytovou jednotku v Havlíčkově Brodě.
Společně s bytem ÚZSVM prodal také odpovídající spoluvlastnický podíl na domovním pozemku a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a k tomu veškeré příslušenství a movité věcí nacházejících v bytě. Majetek byl prodán v 1. kole výběrového řízení. Příjem z prodeje činil 1 350 000 Kč.
 
Byt 2+1 se nachází v posledním, šestém podlaží domu. Obsahuje kuchyň se spížovou skříní, dva pokoje, balkon, předsíň, koupelnu, WC a náleží k němu sklepní kóje. Celková podlahová plocha bytu je 53,69 m2. Dům byl postaven v polovině šedesátých let minulého století. Je průběžně udržován a opravován. V roce 2010 došlo k zateplení fasády a opravě balkonů. Objekt je zděný cihlový a v domě je instalován výtah. Česká republika získala byt do svého vlastnictví na základě usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě o dědictví.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.