Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM prodal obci Tichá pozemky i s autobusovými zastávkami dohledané pomocí Mapy majetku státu

29.10.2019
ÚZSVM prodal obci Tichá pozemky i s autobusovými zastávkami dohledané pomocí Mapy majetku státu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně prodalo za celkovou kupní cenu 44 000 Kč obci Tichá dva pozemky o celkové rozloze 40 m2 se stavbami autobusových zastávek, které dohledalo díky Mapě majetku státu po neexistujícím subjektu Místním národním výboru v Tiché.
Stavby autobusových zastávek označené jako zastávka Tichá „u Adamce“ a zastávka Tichá „U lomu“ nebyly zapsány v katastru nemovitostí na žádném listu vlastnictví a pozemky pod zastávkami byly evidovány na neexistující subjekt – MNV Tichá. Po prošetření nabývacích dokladů došlo v roce 2017 ve spolupráci s obcí k legalizaci těchto staveb a ÚZSVM zapsal tyto nemovité věci do svého majetku. Následně je převedl formou přímého prodeje do vlastnictví obce.