Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal pozemek ve Vítkově u Dobranova za 155 tisíc korun

08.11.2019
ÚZSVM prodal pozemek ve Vítkově u Dobranova za 155 tisíc korun
Českolipské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo formou přímého prodeje pozemek o rozloze 413 m2 ležící v katastrálním území Vítkov u Dobranova za 155 000 korun.
Travnatý pozemek je vklíněn mezi pozemky ve vlastnictví kupujících a společně tvoří oplocenou zahradu a funkční celek s rodinným domem. Dosud byl pozemek užíván na základě nájemní smlouvy.

Původně byl tento p
ozemek zapsán na neznámého vlastníka. ÚZSVM na základě prověření příslušných listin zjistil, že pozemek dříve patřil obci Vítkov, jejímž právním nástupcem se stalo město Česká Lípa. Vlastnické právo České Lípy však nebylo zapsáno v katastru nemovitostí a město do 31. března 2013 neuplatnilo vůči státu nárok na vydání historického majetku obce, ani nepodalo žalobu na určení vlastnického práva u soudu. Proto následně přešlo vlastnické právo k tomuto pozemku na stát zastoupený ÚZSVM.
Pozemek leží ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, proto bylo podmínkou platnosti kupní smlouvy udělení schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí.