Neděle, 17. prosince 2017

ÚZSVM prodal pozemky v Olomouci k výstavbě nového úseku tramvajové trati

13.10.2017
ÚZSVM  prodal pozemky v Olomouci k výstavbě nového úseku tramvajové trati
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci prodal šest pozemků v Olomouci za téměř 10 milionů korun.
Kupujícím bylo statutární město Olomouc, které na pozemcích realizuje projekt II. etapy výstavby tramvajové trati v jedné z okrajových částí města s vysokou hustotou osídlení, převážně v sídlištní zástavbě. Nový úsek bude mít délku 1,3 km se třemi zastávkami. Celkové náklady město odhaduje na 303 mil. Kč.