Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM prodal starožitnosti z dědictví v elektronické aukci

12.07.2019
ÚZSVM prodal starožitnosti z dědictví v elektronické aukci
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve dvou elektronických aukcích starožitnosti, které ÚZSVM připadly na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 po zemřelém muži, který neměl žádné dědice. Jednalo se o zrcadlo ve vyřezávaném dřevěném rámu a dřevěný vyřezávaný kříž.
O tyto věci byl velký zájem a obě nakonec získal jediný zájemce. O zrcadlo ve vyřezávaném dřevěném rámu se utkalo 10 zájemců. Minimální cena 200 Kč se po 21 příhozech vyšplhala na  1 010 Kč. Dřevěný vyřezávaný kříž byl vydražen z minimální vyhlašované ceny 200 Kč za částku 420 Kč. Této aukce se zúčastnilo 9 zájemců a uskutečnilo se 9 příhozů.

Peníze utržené za prodej movitých věcí v celkové výši  1 430 Kč byly odvedeny do státního rozpočtu.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
Elektronický aukční systém, který slouží k prodeji nepotřebného movitého i nemovitého státního majetku, spustil ÚZSVM v roce 2018. Elektronické aukce se může účastnit každá fyzická či právnická osoba, která je zaregistrovaná v systému. Elektronický aukční systém naleznete zde: http://bit.ly/ElektronickeAukce.