Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM prodal za téměř půl milionu korun podíly na pozemcích v Jablunkově

10.09.2019
ÚZSVM prodal za téměř půl milionu korun podíly na pozemcích v Jablunkově
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Frýdku-Místku prodalo spoluvlastníkovi pozemků v katastrálním území Jablunkov podíl ve výši ½ na celkem třech pozemcích za kupní cenu ve výši 483 000 Kč. Část pozemků se nachází v zastavěném území, v ploše individuálního městského a příměstského bydlení, část mimo zastavitelné území, v ploše zemědělské.

​Úřad nabyl spoluvlastnický podíl na pozemcích na základě usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku postupně ve třech dědických řízeních jako tzv. odúmrť po dvou bratrech, kteří za minulého režimu emigrovali do Rakouska, kde také v sedmdesátých letech zemřeli.

Prodejem došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a kupující získal možnost s  pozemky bez jakéhokoliv omezení volně nakládat, a to bez souhlasu spoluvlastníka, který původně potřeboval. Jak sám uvedl, na části těchto pozemků, která je určena územním plánem k zastavění stavbami pro individuální bydlení, plánuje výstavbu rodinného domu pro svého syna.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.