Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM spolupracoval s hasiči na odstranění uschlých větví ze vzrostlé lípy

10.09.2019
ÚZSVM spolupracoval s hasiči na odstranění uschlých větví ze vzrostlé lípy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami využil uzavřeného memoranda o spolupráci mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a zajistil odstranění nebezpečných větví lípy v obci Lhota u Příbrami.
Na základě oznámení o nebezpečí hrozící chodcům i projíždějícím automobilům se ÚZSVM obrátil se žádostí o spolupráci na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram. Ten korunu vzrostlé lípy bezúplatně a odborně upravil. ÚZSVM díky němu ušetřil státní finanční prostředky a odvrátil hrozící nebezpečí.