Čtvrtek, 23. listopadu 2017

ÚZSVM v Jihlavě zajistil prostory pro Energetický regulační úřad

17.07.2017
ÚZSVM v Jihlavě zajistil prostory pro Energetický regulační úřad
V objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě, na ulici Tolstého 15 proběhla rekonstrukce kanceláří a výměna oken v příslušných kancelářích budovy. Rekonstrukce se týkala celkem 11 kanceláří a 2 sociálních zařízení určených pro potřeby Energetického regulačního úřadu, který sem následně umístí svých cca 20 zaměstnanců z jiných pracovišť.
Rekonstrukce byla zahájena dne 4. 4. 2017 za vysoutěženou částku 2 228 273 Kč včetně DPH. Objednatelem této akce je Energetický regulační úřad, který v rámci rozpočtových pravidel ČR zhodnocuje objekt v majetku státu.
 
Po dokončení rekonstrukce dojde k energetickým úsporám ve vytápění objektu a rovněž se výrazně zvýší standard kancelářských ploch tohoto objektu v majetku státu, kterých je v krajském městě Jihlava v současné době akutní nedostatek.