Pondělí, 20. ledna 2020

ÚZSVM v Olomouci vyřešil dva pozemky z Mapy majetku státu

10.10.2019
ÚZSVM v Olomouci vyřešil dva pozemky z Mapy majetku státu
Po časově náročném majetkoprávním šetření rozkryli zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci další majetek po zaniklém státním subjektu – Moravské železárny, s. p. Na základě prohlášení o vzniku práva byla zapsána příslušnost k hospodaření s tímto majetkem na ÚZSVM.
Jednalo se o 2 pozemky o celkové výměře přes 1 tisíc m2, které leží v katastrálním území Řepčín. Na jednom z nich se nachází stavba technického vybavení bez č. p., ve vlastnictví společnosti GasNet, s. r. o. Oba pozemky spolu tvoří jeden funkční celek a jsou oploceny.
 
Zaměstnanci ÚZSVM zjistili, že oba pozemky nebyly privatizovány v rámci privatizace státního podniku Moravské železárny, neboť se jednalo o původní historický majetek obce, který byl zčásti zastavěn stavbou regulační stanice jiného vlastníka, a zčásti šlo o jediný přístup k této stavbě. 
 
Pracovníci ÚZSVM také prověřili i privatizační projekt Českého plynárenského podniku, s. p., v jehož vlastnictví byla stavba na jednom z pozemků. Následně bylo zjištěno, že dohledávaný majetek se v žádném privatizačním projektu nevyskytuje.
 
ÚZSVM tak tento případ uzavřel s tím, že se jedná o dohledaný majetek, který nebyl součástí privatizace a u něhož nedošlo k jeho vypořádání. Aktuálně je s majetkem příslušný hospodařit ÚZSVM.
 
ÚZSVM v roce 2015 vypracoval unikátní inventuru nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostní na stát – Mapu majetku státu. Díky ní zjistil, že v České republice se nacházelo 25 557 nemovitostí, které byly zapsány na subjekty zaniklé, nedohledané, nedostatečně identifikované či v likvidaci. ÚZSVM se na vyřešení těchto nemovitostí zaměřuje a celá řada jich již byla převedena na nového vlastníka.