Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM v Opavě prodal pozemek v památkové zóně za 935 tisíc korun

14.08.2019
ÚZSVM v Opavě prodal pozemek v památkové zóně za 935 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě prodal přímým prodeje pozemek v památkové zóně v Opavě vlastníkům stavby, která na pozemku stojí. Pozemek byl prodán za 935 tisíc korun.
Pozemek je situovaný na lukrativním místě v centru města na Dolním náměstí. Pozemek je z podstatné části zastavěn historickou budovou, která dříve sloužila jako fara u kostela sv. Vojtěcha. V současné době jsou prostory stavby užívány pro obchod a drobné služby.
 
Jedná o historický majetek církve, neboť do roku 1958 byla vlastníkem pozemku a stavby Česká provincie řádu Tovaryšstva Ježíšova. Dle darovací smlouvy ze dne 29. 8. 1958 získal pozemek s budovou Československý stát, který nemovitosti předal do trvalého užívání družstvu Snaha - lid. družstvu kožedělnému v Ostravě.
 
Vlastnické právo k pozemku bylo předmětem dlouholetých soudních sporů s bývalým církevním vlastníkem, kdy v dané věci rozhodoval i Nejvyšší soud ČR. V roce 2007 bylo rozsudkem Krajského soudu v Ostravě potvrzeno vlastnictví České republiky. Přesto byl pozemek majetek blokován ustanovením zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
 
V roce 2013 ÚZSVM obdržel výzvu České provincie Tovaryšstva Ježíšova k vydání majetku. Oprávněné osobě bylo sděleno, že v souladu se zákonem nelze pozemek vydat, protože se jedná o pozemek částečně zastavěný stavbou, která je ve vlastnictví jiné osoby než je stát nebo oprávněná osoba. Dle zákona nebylo možné vydat ani nezastavěnou část pozemku, neboť se jedná o pozemek bezprostředně související se stavbou, která je ve vlastnictví jiné osoby než je stát nebo oprávněná osoba. Ze strany církve nebyla podána žaloba. Po uplynutí blokační lhůty přistoupil ÚZSVM k prodeji pozemku. Protože se v případě pozemku jedná o nemovitou kulturní památku, byla kupní smlouva opatřena schvalovací doložkou Ministerstva kultury.