Středa, 24. července 2019

ÚZSVM v Teplicích se podařilo prodat rozsáhlé pozemky v Krušných horách

10.01.2019
ÚZSVM v Teplicích se podařilo prodat rozsáhlé pozemky v Krušných horách
Předmětem výběrového řízení s aukcí byly dva volně přístupné pozemky o celkové rozloze 40 497 m2 ležící na okraji obce Moldava, v katastrálním území Nové město u Mikulova, těsně za objekty rekreačních chat. Nachází se na území horské oblasti Krušných hor.

Větší z pozemků o rozloze 39 630 m2 je horskou loukou svažitou k jižnímu okraji. V horní části se nachází zpevněná asfaltová plocha parkoviště, která sloužila u dnes již nefunkční čerpací stanice. Možnosti využití pozemku jsou dány platným územním plánem Moldavy a jsou také omezeny zařízeními liniových staveb, jež se na pozemku nacházejí - např. součástí liniové stavby vodovodního řádu je malá stavba technického zařízení.

Na druhém pozemku o rozloze 867 m2 se rovněž nachází kus zpevněné asfaltové plochy parkoviště, zbývající plochu pozemku tvoří zelený pás s trvalými porosty. Větší z pozemků se současně nachází v povodí vodního toku Divoká Bystřice a v ochranném pásmu vodárenské nádrže Lehnmühle ležící za hranicemi v Německu. Na pozemku se též nachází přivaděč pitné vody Moldava. Dle platného územního plánu obce menší pozemek leží v zastavěném území na ploše smíšené obytné a větší pozemek, vzhledem ke své rozloze, leží v několika územích mimo jiné v zastavěném území na ploše pro rodinou rekreaci a v nezastavěném území na ploše vodní a vodohospodářské. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal tyto pozemky do příslušnosti hospodařit po ukončení činnosti okresních úřadů.

O pozemky nebyl dlouho zájem, nakonec se je podařilo zpeněžit v šestém kole výběrového řízení s aukcí. V tomto kole byla minimální kupní cena stanovena ve výši 1 635 000 Kč. Jediný účastník výběrového řízení nabídl kupní cenu ve výši 1 641 000 Kč a stal se tak novým vlastníkem těchto pozemků.