Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM v Trutnově poskytne prostory pro plánované Sčítání lidu v roce 2021

08.11.2019
ÚZSVM v Trutnově poskytne prostory pro plánované Sčítání lidu v roce 2021
V budově trutnovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových sídlí kromě ÚZSVM dalších 28 organizací, jednou z nich je i Český statistický úřad. Ten požádal o rozšíření bezúplatného užívání o další kancelář, kterou využijí zaměstnanci ČSÚ pro plánované Sčítání lidu, domů a bytů České republiky v roce 2021.
Královéhradecká regionální dislokační komise této žádosti vyhověla. Díky tomu budou mít zaměstnanci ČSÚ, zabývající se sčítáním, zajištěno dobré zázemí v administrativní budově, která je vedena v evidenci Centrálního registru administrativních budov.