Pondělí, 19. srpna 2019

ÚZSVM ve Strakonicích poskytlo neziskové organizace větší prostory ve své budově

15.04.2019
ÚZSVM ve Strakonicích poskytlo neziskové organizace větší prostory ve své budově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích poskytl neziskové organizaci PREVENT 99 prostory o výměře více jak 90 m2 v přístavbě své budovy, která se nachází přímo v centru města Strakonice.
Od dubna letošního roku tak budou v těchto místech čtyři pracovnice této organizace nabízet ambulantní formou pomoc a podporu při překonávání problémů ohroženým rodinám s dětmi v prostorách přístavby budovy Velké náměstí 216. V prostorách přístavby by měla vzniknout také herna pro děti, terapeutická místnost pro klienty a kancelář pro pracovnice organizace. 
 
Umístění neziskové organizace do budovy ÚZSVM proběhlo v souladu se zákonem a po předchozím projednání záměru v Regionální dislokační komisi České Budějovice. Věříme, že s novými prostory budou spokojeny nejen pracovnice organizace, ale změnu pracoviště uvítají i všichni klienti Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT 99.