Čtvrtek, 23. listopadu 2017

ÚZSVM získal z odúmrti tři zbraně

14.07.2017
ÚZSVM získal z odúmrti tři zbraně
Zaměstnanci pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě získali na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 jakožto odúmrť mimo jiné i 3 kusy zbraní.
 
Jednalo se o vzduchovou pušku Stella, hlaveň a část zbraně bez pažby Mosin 1891. Vzhledem k tomu, že se jednalo z hlediska zákona o zbraních, o tzv. ostré zbraně, byly tyto v souladu se zákonem o majetku státu předány Krajskému ředitelství Policie Hlavního města Prahy, odbor Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.