Středa, 23. ledna 2019

Z vězeňského dvora třída pro děti

14.06.2018
Z vězeňského dvora třída pro děti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převzal v katastrálním území Holice v Čechách od pardubického Krajského ředitelství policie parcelu, jejíž součástí je garáž.
Garáž se zpevněným pozemkem je vklíněna mezi místní základní školu a areál Hasičského záchranného sboru. V minulosti byla parcela součástí areálu věznice a s okolním vyzděným plotem sloužil jako vězeňský dvůr. Třetí stranu pozemku tvořila vlastní budova původní šatlavy, která byla ve vlastnictví Holic. Město v roce 2016 šatlavu zbořilo a na uvolněné ploše vzniklo školní hřiště
 
Celý areál vznikl v roce 1924. Stavební úpravy pocházejí z roku 1957, kdy došlo k dílčí přestavbě budovy z věznice na objekt vojenské správy a zřejmě z této doby pochází i stavba garáže. Poslední úpravy jsou nejspíše z roku 1976, kdy areál přešel do správy Ministerstva vnitra a sloužil jako skladové prostory. Majetek později přešel pod Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. To rozhodlo o trvalé nepotřebnosti tohoto majetku, tudíž jej přebral ÚZSVM.
 
O následném předání bude ÚZSVM jednat s Holickou radnicí, která již požádala o bezúplatný převod. Stavba se nachází ve školním areálu a dle vyjádření města se přímo nabízí pro školní využití, ať již jako venkovní třída pro výuku výtvarné výchovy, pracovní výchovy či tělovýchovných aktivit.